DODATKOWE WSKAZANIA NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

WSKAZANIA NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020

2

Słowo do Wiernych na czas Uroczystości Wszytskich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie. 

W tym roku ten szczególny czas naznaczony został wzmagającą się pandemią koronowirusa, wzywając nas wszystkich do większej ostrożności i odpowiedzialności podczas odwiedzania cmentarzy. 

Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzyskać modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarze. 

Dlatego zachęcamy wszyskich, aby nawiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć w czasie na cały miesiąc listopad. Nawiedzając cmentarze zachowajmy wszystkie obostrzenia mając na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób. 

Niech czas modlitwy za zmarłych napełnia nasze serca nadzieją i umacnia naszą wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

  1. Obecnie we wszystkich kościołach i kaplicach obowiązuje ograniczenie ilości wiernych do 1 osoby na 7 metrów kwadratowych. 
  2. Nie odprawiamy nabożeństw za zmarłych, ani Mszy Świętych na cmentarzu. Nabożeństwo możemy zorganizować w kościele z zachowaniem obostrzeń. 
  3. Dzieci i młodzież nie mogą sprzedawać zniczy na cmentarzach oraz przed kościołami. 
  4. Dalej obowiązują wszystkie zalecenia podane 16 października 2020r.

Obostrzenia wymagają od nas wielkiej cierpliwości i zmiany podejścia do duszpasterstwa, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim podejmującym wyzwania, które niesie z sobą okres pandemii i przestrzegającym zasad sanitarnych. Jednocześnie prosimy, aby wszyscy realizowali wskazania sanitarne mające na celu ochronę zdrowia i życia księży i parafian. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.