MODLITWA O DESZCZ

MODLITWA O DESZCZ DLA WIERNYCH

 

PSALM 146
SZCZĘŚLIWY, KTO UFA BOGU

 

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.

Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wy- bawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepa- dają jego zamiary.

Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Ja- kuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię, i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.

On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.

Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów, chroni siero- tę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych.

Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie - przez pokolenia. Alleluja.

 

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszed- niego daj nam dzisiaj; i odpuść nam na- sze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokusze- nie; ale nas zbaw od złego. Amen.

 

MODLITWA O DESZCZ

Boże, Stworzycielu Nieba i Ziemi, miło- sierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz. Ustrzeż nas od niebezpieczeństwa głodu i ubóstwa, tak abyśmy mogli z jeszcze większym za- angażowaniem troszczyć się o dobra nie- przemijające. Prosimy Cię o to przez na- szego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ORĘDOWNICTWO ŚWIĘTYCH

Święty Izydorze, módl się za nami

 Święty Marku, módl się za nami

Święta Agato, módl się za nami Świty

Dezyderze z Bourges, módl się za nami

 

www.diecezja.bielsko.pl

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.