Ogłoszenia

 

 

 

V I NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.II 2020 r.

 

Dziś przypada 6 niedziela zwykła. W Kazaniu na Górze Jezus prezentuje swoje wytyczne i jasno precyzuje oczekiwania. Jego program osiąga swoje apogeum w miłości bliźniego. Pan nam daje siłę i odwagę, abyśmy innych nie tylko traktowali sprawiedliwie, lecz wychodzi na spotkanie z miłością. Jezus daje nam przykład takiej postawy: nie tylko sądził ludzi według sprawiedliwości, lecz wybaczał winy, udzielał przebaczenia i okazywał grzesznikom miłosierdzie.

Składka przeznaczona na cele duszpasterskie diecezji.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
  3. W wtorek naszym parafialnym zwyczajem wieczorną Mszę Świętą i Nownnę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która poprzez swój udział w dziele może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski.
  4. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  5. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
  6. W czwartek na mszę św. z okazją do spowiedzi i spotkanie zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania.
  7. W piątek o godz.20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

8.W przyszłą niedzielę, ostatnią przed Wielkim Postem rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Zapraszam do udziału w Adoracji Najświętszego Sakramentu wg harmonogramu:

11.00 – 12.00 Od Głębowic, za Lasem; ul. Zbójecka

12.00 – 13.00 Sikora, Łęg

13.00 – 14.00 Gierałtowiczki

14.00 – 15.00 Szpitalna

15.00 – 16.00 Nowy Świat, Brzosy

  1. Za tydzień w niedzielę będzie składka inwestycyjna. Na plebani będą dyżurować po mszach św. członkowie PRE.
  2. Dziękuje parafianom z Gierałtowic numerów 9 - 17 za troskę o nasz kościół, w tym tygodniu proszę parafian z Gierałtowiczek numerów 18 -23.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.