WSKAZANIA DOTYCZĄCE I KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2020

WSKAZANIA DOTYCZĄCE I KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2020

 1. Decyzję o terminie i organizacji uroczystości pierwszokomunijnych podejmuje Ks. Proboszcz wraz z rodzicami, po uprzedniej konsultacji.
 2. Należy uwzględnić faktyczny stan przygotowania dzieci.
 3. Trzeba przeprowadzić spotkania formacyjne dla dzieci i rodziców dotyczące:
 • Spowiedzi świętej
 • Uczestnictwa we Mszy świętej
 • Przebiegu uroczystości komunijnej
 1. Możliwe są następujące formy organizacji uroczystości pierwszokomunijnych:
 • dla wszystkich dzieci;
 • w mniejszych grupach;
 1. Wyboru formy należy dokonać przy uwzględnieniu norm sanitarnych obowiązujących w danej świątyni (ilość osób, odpowiednie odstępy między wiernymi). Należy również uwzględnić konieczność uczestniczenia w uroczystości przynajmniej rodziców dziecka i chrzestnych.
 2. Sposób przyjmowania Komunii Świętej przez dziecko (do ust lub na rękę) powinien być ustalony w trakcie konsultacji Ks. Proboszcza z rodzicami. Proboszczowie powinni przygotować każde dziecko do obydwu sposobów przyjmowania Komunii Świętej. Byłoby pożądane, gdyby cała grupa przyjmowała Komunię świętą w jeden sposób.
 3. Przy spowiedzi św. dzieci należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja, folia, niecałowanie stuły, ewentualnie osobne pomieszczenie z konfesjonałem).
 4. Należy zrezygnować z wszelkich form towarzyszących: uroczyste procesje, pokropienie, popołudniowe nabożeństwo. Rezygnujemy ze zdjęć grupowych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.