Ogłoszenia

 

XXVIII niedziela zwykła 13.X  2019 r.

 

 

 

Dziś 28 niedziela zwykła.  Wdzięczność nie jest sprawą oczywistą. Wypływa z przekonania, że to, kim jesteśmy i co posiadamy, stanowi ostatecznie kategorię daru. Poczucie wdzięczności, zwłaszcza względem Boga, jest poszukiwaną cnotą, ona uszlachetnia człowieka. Dlatego w niedziele gromadzimy się, aby w łączności z Jezusem Chrystusem oddać chwałę Bogu, by mu dziękować za Jego zbawcze działanie w świecie i w każdym z nas. Celebrujemy tajemnicę Dziękczynienia, ponieważ w każdym czasie Bóg obdarza nas darem zbawienia.

Dziś po raz dziewiętnasty obchodzimy Dzień Papieski. Składka zbierana do puszek przeznaczona jest na fundusz stypendialny.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

Wtorek 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,

Środa 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,

Czwartek 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,

Piątek 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

  1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi: „Wstańcie , chodźmy!”

Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

  1. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  2. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. Msza Święta w Dzień Dziecka Utraconego odbędzie się we wtorek o godz.17.00.
  3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. (…). Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.
  4. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasz, w piątek o godz. 17.00.

 

  1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego.

7.Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem do odpustu Parafialnego, ewentualnie do końca  roku będziemy mieli nowy konfesjonał. Podyktowane jest to faktem, że obecny konfensjonał wymagał by gruntownej i kosztownej konserwacji  oraz  nie zapewnia komfortowych warunków przystępowania do sakramentu pokuty. Wielu starszych parafian słabosłyszących nie ma do końca właściwych warunków do swobodnej  spowiedzi. Wielu parafian chętnie widziałoby konfesjonał lepiej wygłuszony, to znaczy z zamykaną częścią dla penitenta.

   Jeśli chodzi o stary konfesjonał, trudno dla niego znaleść odpowiednie miejsce w kościele.

Po wstępnych rozmowach z ks. Proboszczem Parafii św. Macieja w Andrychowie, ks. prałatem Stanisławem Czernikiem , mamy zapewnienie. że go przyjmie i będzie mógł nadal służyć w tej parafii.

   Nowy konfesjonał w części będzie zamykany po stronie penitenta, a po drugiej będzie miał klasyczne miejsce do przystępowania do spowiedzi.

Ksiądz Proboszcz pozyskał  fundatora, który opłaci w całości Jego wykonanie.

  1. W przyszłą nie dziele po mszy św. o godz.10. spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

9.Pod chórem są kartki na wypominki, jednorazowe i roczne. Można składać wypominki w zakrystii lub w kancelarii.

  1. Dziękuje parafianom z Gierałtowic 88 -95 za troskę o nasz kościół, w tym tygodniu proszę parafian z Gierałtowic numerów 96 – 101 (100a i 100 b).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.