22

23

OGŁOSZENIA

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA  9. V 2021 R.

 

 

Czytamy dziś (6 niedziela wielkanocna) fragment Ewangelii stanowi zapis dziewięciu wierszy piętnastego rozdziału narracji Janowej. Słowa te należy interpretować w kontekście ośmiu poprzednich wersetów (przypowieść o winnym krzewie), które czytaliśmy tydzień temu. W tych dwóch z dziesięć razy jest mowa o trwaniu (wytrwaniu, zamieszkaniu), To jest Ewangelia będąca wezwaniem do trwania w jedności z Jezusem; jest zarazem pytaniem o to, jak trwać, aby wytrwać? Jeśli pozostajemy w obszarze nauczania św. Jana, to drogą trwania w Jezusie jest przestrzeganie przykazań. Na ile żyjemy na co dzień Dekalogiem streszczającym się w przykazaniu miłości, na tyle trwamy w jedności z Tym, który objawia się jako krzew winny. Niech udział w Eucharystii okaże się dla nas szkołą wiernego trwania w jedności z Jezusem.

 

W tym tygodniu patronuje nam:

– w piątek 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich grona, zajął miejsce Judasza.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Od 4 maja 2021 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 15 osób.

Do kościoła wchodzimy przez zakrystię i przebywamy w nim

z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość. /minimum 1,5 m/.

 

 1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni modlitw o urodzaje. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
 3. W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.
 4. Także w piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, by w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.
 5. Zgodnie z tradycją naszej parafii gromadźmy się na wieczorną modlitwę przy figurach Matki Bożej.

6.Przez cały maj, w niedzielę na mszach św. o godz.10.00 uczniowie klasy III szkoły podstawowej będą przystępować do I komunii świętej. Ze względu na epidemię we mszach św. będą uczestniczyć tylko dzieci i rodzice. Wszystkim parafianom polecam modlitewnej pamięci dzieci i ich rodziny.

7.Dziękuje rodzicom dzieci komunijnych, którzy okazali troskę o nasz kościół, w tym tygodniu proszę o to następną grupę rodziców dzieci komunijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku

W kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;
 6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;
 7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.