OGŁOSZENIA

 

I niedziela adwentu 29.XI 2020 R.

 

Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Przez trudny okres epidemii, którą boleśnie przeżywamy, przenosi  nas  na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

 

W tym tygodniu patronuje nam:

– w poniedziałek 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat Szymona Piotra, należał do najbliższego grona Pana Jezusa;

– w czwartek 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła;

– w piątek 4 grudnia – św. Barbara (III/IV w.), dziewica i męczennica, patronka górników i hutników oraz bezrobotnych.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Od 7 listopada 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 15 osób.

Do kościoła wchodzimy przez zakrystię i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).

W kościele zachowujemy bezpieczną odległość. /minimum 1,5 m/

 1. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Msza św. O Matce Bożej – Roraty na mszy św. o godz.17.00 z wyjątkiem środy i niedzieli.
 2. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami.

3.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i sobota mieisąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, o którą proszę Margaritki i okazja do spowiedzi będzie po mszy św.  o godz.17.00. W czwartek podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele o godz.7.00 i 17.00. po mszach św. będzie okazja do spowiedzi. Objazd chorych i seniorów w zależności od sytuacji epidemicznej zorganizuję bliżej świąt Bożego Narodzenia.  

W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 17.00. O przewodniczenie modlitwie różańcowej proszę różę p. Łucji Rkowskiej.

 1. 4 grudnia to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych i górników. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich górników, ludzi ciężkiej pracy. Msza św. intencji górników o godz.10.00.
 2. W przyszłą niedzielę będzie to dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego.
 3. W zakrystii można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom 2020 r.

(mile byłaby widziana ofiara 10 zł/szt.)

7.Od 3 grudnia 2020 czwartek, piątek w godzinach od 18.00 do 19.00 będzie możliwość rezerwacji intencji mszalnych na rok 2021 pod numerem telefonu 505 762 660.Można zamówić 3 intencje mszalne. Taki sposób podyktowany jest względami reżimu sanitarnego.

7.Wszystkim tym parafianom, którzy złożyli ofiary wpłacając na konto parafii składam ser

 1. Dziękuje parafianom z Gierałtowiczek z nr 9 -16 za troskę o nasz kościół, w tym tygodniu proszę parafian z Gierałtowiczek 17 - 23

 

 

 Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku

W kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
 2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
 3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;
 4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;
 5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;
 6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii;
 7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);
 8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);
 12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.