01

02

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

27 listopada 2022 r. I niedziela  adwentu

 

 

 

 Czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie Duch wprawdzie ochoczy ale ciało słabe. Czuwanie jest umiejętnością życia w teraźniejszości. Ważna jest pamięć o przyszłości czy sztuka mądrego planowania na przyszłość. Najważniejsza jest jednak chwila obecna. To nasze dziś, teraz jest nową szansą, kolejną podarowaną nam przez Pana łaską. Czuwać oznacza sposób mądry i odpowiedzialny podejmować dziś– obowiązki, zadania, - trud codzienności myśli zawsze  - zawsze jednak z wiarą, że w tym wszystkim Bóg jest obecny i On nas prowadzi drogami codzienności. Jak rozumiem adwentowe wezwanie do czuwania będące czasem wzmożonej modlitwy? Niech ta myśl przyświeca nam w czasie Eucharystii inicjującej czas adwentowego oczekiwania. 

Dziś składka inwestycyjna. Naplebani będą dyżurować przedstawiciele PRE.

 

W tym tygodniu patronują nam:

- w środę, 30 listopada– święto świętego Andrzeja apostoła

w sobotę, 3 grudnia wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego prezbitera

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNA:

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.
  2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski.
  3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane codziennie o godz. 17.00 z wyjątkiem środy i niedzieli. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana. Będzie także składka adwentowa dla dzieci, pamiątki rorat.
  4. We środę, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.
  5. W sobotę, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi.
  6. W niedzielę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. O godz.10.00 msza św. Barbórkowa.

7.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota pierwszy piątek miesiąca. W czwartek godz. 17.00 msza św. O godz.16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi., o która proszę Margaritki. W piątek okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej.  Spowiedź przed msza św. o godz.7.00 i od 16.15. Msza Święta o godz.17.00. Odwiedziny chorych z Panem Jezusem w piątek od godz.8.00.

W sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.00. Po różańcu Msza św. O przewodniczenie modlitwie różańcowej proszę różę p. Bogusławy Żabińskiej. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne.

  1. Najbliższa niedziela, 4 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

7.Dziękuję parafianom   z Gierałtowic nr 151 - 158 za troskę o nasz kościół w tym tygodniu proszę parafian z nr 159 - 167.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.