OGŁOSZENIA

 

XXIV Niedziela zwykła  13. IX  2020 r.

 

W kontekście otaczającej nas rzeczywistości, która nie zawsze rysuje się w jasnych barwach, jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do budowania cywilizacji opartej na umiejętności przebaczania. To trudne zadanie, zwłaszcza w obliczu wezwania do przebaczenia ludziom nam nieprzychylnym. Gromadzi nas dziś, w 24 niedzielę zwykłą, Jezus dający wspaniałą lekcję wybaczania. Umocnieni łaską Bożą odrzućmy wszystkie uprzedzenia i podejmijmy trud szukania wszelkich płaszczyzn porozumienia z drugim człowiekiem.

RozpoczynamyTydzień Wychowania. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie.

 

W tym tygodniu patronują nam:

Środa 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.

Piątek 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE :

  1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
  2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Świąteczna Eucharystia w naszym kościele o godz. 7.00.
  3. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
  4. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

5.W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie   będziemy przeżywać podniosłą uroczystość – I Komunii Świętej dzieci (24) z IV klasy Szkoły Podstawowej na mszy św. o godz.10.00. Miejsce w ławkach pozostawmy rodzicom dzieci komunijnych. Zachęcam do udziału w pozostałych mszach św.

W sobotę o godz.9.00 spowiedź przed I Komunią Św. dla dzieci rodziców i chrzestnych oraz członków ich rodzin

6.Przypominam o noszeniu maseczek w kościele, zachowywaniu bezpiecznej odległości, o możliwości komunii św. na rękę oraz daleko posuniętej ostrożności.

  1. Dziękuje parafianom z Gierałtowic z numerów 159 - 167za troskę o nasz kościół, w tym tygodniu proszę rodziców dzieci komunijnych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.