09

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

III Niedziela zwykła 23. I 2022 r.

 

Dziś 3 niedziela zwykła, po raz 3 obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Księga Nehemiasza stawia dzisiaj przed nami ważne pytanie: czy znamy słowo Boże czy chcemy go słuchać i czy słuchamy Go tak uważnie jak izraelici z czasów proroka? czy traktujemy je poważnie, czy jest ono fundamentem naszego życia, normą naszego postępowania?  Jednocześnie przekazuje kilka istotnych myśli: prawdziwa radość wiąże się z wyznaniem swojej winy, z uznaniem prawdą o sobie, choćby była bardzo gorzka. Dopiero wtedy rodzi się w człowieku nowe życie, które przynosi prawdziwą radość; dokładnie tak samo jak po mrokach niewoli babilońskiej Bóg podarował skruszone mu narodowi żydowskiemu nowe życie.

 

W tym tygodniu patronują nan:

- poniedziałek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;

- środa, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;

- piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.
  2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
  3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.
  4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.
  5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.
  6. Dziękuję parafianom z Gierałtowic nr 95 - 101 za troskę o nasz kościół.

 W tym tygodniu proszę o to   parafian z Gierałtowic z nr 102-109

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.