48

52

SK Caritas

 

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO KOŁA „Caritas” W I PÓŁROCZU 2014 / 2015r.

 

Przygoda z „Caritasem” rozpoczęła się w roku 2012 od obowiązkowego wyjazdu młodzieży gimnazjalnej, który mieli zaliczyć w ramach przygotowywania się do sakramentu bierzmowania w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze. Tam poznali działalność tej instytucji trochę z innej strony, dlatego w niedługim czasie, część z nich zdecydowała się podjąć wolontariat w siedzibie tego ośrodka.

 

Wolontariat był prowadzony przez siostrę szarytkę- Sabinę Konopkę. W czasie wakacji zostały zorganizowane dyżury dla poszczególnych osób, które chciały nieść pomoc potrzebującym, a w zamian otrzymywali miłe i ciepłe słowa od pracowników i od domowników „Caritasu”. Od roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęliśmy swoja działalność w szkole, podejmując pracę wolontariatu na terenie naszej placówki, a także wychodząc poza nią. Naszym opiekunem została pani katechetka – mgr Monika Krynicka. Koło liczy obecnie 23 wolontariuszy, są to uczniowie klas gimnazjalnych. Powołaliśmy zarząd, w skład którego weszli:

 

Przewodniczący: Marta Skibińska

Zastępca: Martyna Krzanak

Sekretarz: Klaudia Mrowiec

 

Nasza praca w I półroczu polegała na:

- 12 października włączyliśmy się w IV Dzień Papieski, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

- w listopadzie ogłosiliśmy w naszej szkole akcję „Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym”, gdzie przez cały miesiąc zbierane były artykuły szkolne dla Stowarzyszenia „Dać szansę” w Wadowicach.

- na przełomie listopada i grudnia wzięliśmy udział w kolejnej akcji, organizowanej w naszej szkole przez panią Monikę Okular „Szlachetna Paczka”, gdzie pomagaliśmy zbierać artykuły żywnościowe i chemiczne dla jednej wybranej rodziny, a następnie pomogliśmy posegregować i zapakować te artykuły i przekazaliśmy koordynatorce tej akcji.

- 5 grudnia – wolontariuszki z klasy I Gim- Izabela Górkiewicz, Justyna Jarosz, Małgorzata Zawierucha przebrały się w stroje aniołów i diabła i towarzyszyły Św. Mikołajowi w rozdawaniu prezentów w kościele.

- nasza pomoc obejmowała także przygotowanie do wizytacji ks. biskupa Romana Pindla w naszej szkole, która odbyła się 10 grudnia, gdzie część wolontariuszy zajmowała się przygotowaniem elementów scenografii, inni brali udział w przygotowanym przez panie Ewę Skowron, Monikę Krynicką i Małgorzatę Węgrzyn, programie artystycznym.

- 17 grudnia wolontariuszki z klasy III Gim- Matra Skibińska, Martyna Krzanak, Klaudia Mrowiec, Weronika Kobiela wraz z opiekunem koła udały się do Stowarzyszenia „Dać szansę„ w Wadowicach zawożąc paczki z artykułami szkolnymi zbierane podczas listopadowej akcji. Dziewczyny przygotowały także krótki występ artystyczny dla tych dzieci, a radość dzieci z otrzymanych prezentów była wielka.

- w styczniu podsumowaliśmy pracę I półrocza i wyznaczyliśmy sobie kolejne zadania do realizacji.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.