21

22

29

31

46

Sakramenty święte

Potrzebne dokumenty:

 

 

Sakrament Chrztu Świętego 

  

- akt urodzenia dziecka (odpis),

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

- dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko),

- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

 

Sakrament Udzielenia Pierwszej Komunii Świętej:

 

- metryka chrztu dziecka.

 

 

 

Sakrament Bierzmowania:

 

- metryka chrztu

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

(w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej).

 

 

Sakrament Małżeństwa:

 

- aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz) metryki chrztu,

- dowody osobiste,

- ostatnie świadectwa katechizacji,

- świadectwa bierzmowania,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilnoprawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

 

 

Pogrzeb katolicki:

 

- akt zgonu

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej).

Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.