32

33

Ruch Apostolstwa Młodzieży

 

W każdy piątek o 19.00.

 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej Niepokalanej, która w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku ukazała się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, młodej siostrze seminarzystce Katarzynie Laboure. Podczas tego niezwykłego spotkania Maryja prosi Katarzynę, aby powtórzyła swojemu spowiednikowi ks. Aladel: "Pragnę aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi.

Celem Stowarzyszenia jest:

 

• Pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu

• Wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy

• Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej

• Dobre przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.