21

22

29

31

46

kościół parafialny: pw. św. Marcina, murowany, konsekrowany w 1897; parafia erygowana: przed 1325

 

miejscowości należące do parafii:

• Gierałtowice - 1180

• Gierałtowiczki - 470

mieszkańców: 1650; katolików: ok. 1650

Linia czasu naszej parafii

Powstanie parafii, pierwszy proboszcz ks. Bartholomeus.

Posąg świętego Marcina na placu przy kościele.

Probostwo obejmuje ks. Gajdecki.

Do starego drewnianego kościoła sprawiono sztandar, chorągiew, figurę Pana Jezusa Zmartwychwstałego, feretron NMP.

Probostwo obejmuje ks. Jan Kwiatkowski.

Budowa nowego kościoła. Z zewnątrz obmurowano starą świątynię, którą następnie rozebrano.

Probostwo obejmuje ks. Józef Fox.

Nastąpiła konsekracja nowego kościoła dokonana przez księcia biskupa krakowskiego Jana Puzynę, a w ołtarzu zainstalowano relikwie św. Męczenników Faustyna i Liberata.

Probostwo obejmuje ks. Józef Michalak.

Zakupiono chrzcielnicę kamienną.

Ks. Józef Zemanek proboszcz z Lipowej (a rodem z Gierałtowiczek) ofiarował kielich srebrny złocony w ogniu, sprawiono baldachim.

Zbudowano nowy chór, powstało Bractwo Wstrzemięźliwości.

Probostwo obejmuje ks. Franciszek Wala.

Rzeźbiarz Stuflesser wykonał wielki ołtarz i ambonę; budowa kapliczki na Brzosach.

Probostwo obejmuje ks. Andrzej Kowalczyk, wykonano ogrodzenie z cegieł.

Pierwsze powojenne misje święte.

Probostwo obejmuje ks. Jan Czapik.

Elektryfikacja i malowanie kościoła, położenie posadzki tarasowej, remont plebani.

Parafia przechodzi z dekanatu zatorskiego do andrychowskiego.

Probostwo obejmuje ks. Władysław Gruszka.

Budowa punktu katechetycznego, renowacja ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy.

Gruntowny remont elewacji kościoła, malowanie wnętrza kościoła, ponownie procesje na Boże Ciało wyruszają poza obręb kościelny.

Probostwo obejmuje ks. Ryszard Matuszek, powstanie Akcji Katolickiej.

Wymiana okien i instalacja witraży, renowacja kapliczki na Brzosach.

Założenie ogrzewania, nowej posadzki, ołtarza, ambonki i balasek z granitu w kościele parafialnym.

Probostwo obejmuje ks. Fryderyk Tarabuła.

Sprowadzenie figury MB Fatimskiej i pierwszosobotnie nabożeństwa fatimskie, Nowy obraz i kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy i piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, powstaje wspólnota Dzieci Maryi.

Pracę duszpasterską ze wspólnotą dzieci Maryi podejmują Siostry Szarytki z Domu Pomocy Społecznej „Caritas” z Zatora. Od 2012 powstaje młodzieżowa grupa Ruchu Maryjnego, trwa ciągle aktywna ewangelizacja przez dzieci i młodzież.

Msza św. szkolna w pierwsze piątki miesiąca i raz w miesiącu w niedzielę, prowadzona przez poszczególne klasy szkoły podstawowej i gimnazjalnej z pomocą pani katechetki Moniki Kołodziejczyk i wspólnoty „Dzieci Maryi”.

Powstają wspólnoty: „Margaretki”, „Rycerstwo Niepokalanej”, powstają kolejne Róże Różańcowe: dziecięca, młodzieżowa, po raz pierwszy Róża mężczyzn.

Powstaje gazetka parafialna: Zwiastun św. Marcina; rokroczne wrześniowe pielgrzymowanie do NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Remont dachu kościoła, renowacja ołtarza i ambony, wymiana instalacji elektrycznej w kościele i tzw. odgromienia kościoła; malowanie wnętrza kościoła.

Remont plebanii; remont wnętrza i elewacji oraz dachu, w kapliczce na „Brzosach”.

Zakupiono nowe szaty liturgiczne i nowe paramenty liturgiczne przy sporym wsparciu wspólnoty „Żywego Różańca”

Probostwo obejmuje proboszcz ks.Wiesław Jóźwiak

Remont elewacji plebani i termoizalacja

Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego i relikwii św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II

Instalacja pieca CO na gaz oraz kotła ciepłej wody na plebani

Remont ogrodzenia posesji plebani.

Renowacja kolumny i figury św. Marcina przy kościele

Wzbogacenie szat liturgicznych ornat Miłosierdzia Bozego, dwa ornaty Eucharystyczne

Montaż II okien w kościele

Docieplenie stropu kościoła.

Założenie rolet na plebani (częściowe).

Montaż drzwi na wieżach kościoła

Renowacja i oczyszczenie fundamentu Kościoła

Nowy konfesjonał z częścią zamykaną i otwartą

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.