08

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W NOWYM ROK BOŻE NARODZENIE AD 2020U

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

BOŻE NARODZENIE A.D. 2020

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen
Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:
P: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb.

KOMENTARZ

Bóg przez swoje błogosławieństwo nie tylko dobrze nam życzy i chce naszego szczęścia, ale przede wszystkim działa, umacniając nasze życie swoją łaską. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które niesie błogosławieństwo i prowadzi nas do świętości.

CZYTANIE, Lb 6, 24-26

Czytanie z Księgi Liczb

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

P: Oto słowo Boże.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.
W: Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.
- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba

(np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również,

by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

 

1

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
W: Ojcze nasz
P: Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona oraz kim dla nas byli. W modlitwie należy pamiętać nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również o sąsiadach, przyjaciołach i znajomych, współpracownikach, kapłanach oraz tych, którzy oddali swoje życie, służąc naszej Ojczyźnie.

Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

ZAKOŃCZENIE

Można zaśpiewać kolędę

 

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje

dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).

W: Amen.

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach można zapisać kredą:

C + M + B + 2021

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętego Marcina w Gierałtowicach, siedziba: Gierałtowice, Św. Marcina 4.